Het engagement voor een duurzaam milieu en de verantwoorde omgang met hout als waardevolle grondstof, staat bij ons centraal. Daarom zijn de door ons gebruikte houtsoorten afkomstig van duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde leveranciers.

HOUT UIT DUURZAAM BEHEERDE BOSSEN

Bij de houtproductie voor onze keukens wordt rekening gehouden met ecologische, economische en sociale criteria: hoe wordt het bos beheerd, hoe worden de arbeiders op de plantage behandeld, hoe duurzaam wordt het hout gekapt en verwerkt? Dat wordt allemaal jaarlijks gecontroleerd, zodat u er zeker van kunt zijn dat we zorgzaam omgaan met het milieu en met de mensen.

image

ONDERSTEUN MILIEUVRIENDELIJKE BOSBOUW

Onze keukens worden uitsluitend vervaardigd uit duurzaam geproduceerd hout. Als u dus bij ons een keuken koopt, levert u een actieve bijdrage aan de duurzame exploitatie van onze bossen en steunt u de bescherming van het milieu. De houtproducten die u met onze keukens koopt, zijn namelijk niet van twijfelachtige herkomst en komen niet uit roofbouw maar uit duurzaam beheerde bossen.

UW NIEUWE KEUKEN IS UW DUURZAME BIJDRAGE

UW NIEUWE KEUKEN IS UW DUURZAME BIJDRAGE

Doe het juiste voor het milieu. Kies voor een ecologisch zinvol gebruik van materialen en kies voor een van onze keukens. Zo draagt u bij tot een duurzaam bosbeheer.